Back to search results

1998 JAGUAR V8 XJ SERIES XJ SPORT 3.2 4DR AUTO - £12,990

 • Aetv78478625 1
 • Aetv78478625 2
 • Aetv78478625 3
 • Aetv78478625 4
 • Aetv78478625 5
 • Aetv78478625 6
 • Aetv78478625 7
 • Aetv78478625 8
 • Aetv78478625 9
 • Aetv78478625 10
 • Aetv78478625 11
 • Aetv78478625 12
 • Aetv78478625 13
 • Aetv78478625 14
 • Aetv78478625 15
 • Aetv78478625 16
 • Aetv78478625 17
 • Aetv78478625 18
 • Aetv78478625 19
 • Aetv78478625 20

 • 52424 Miles
 • Transmission 69197354786223e29b85070a0695cc247a4c2b215c743673c2d02e864b4cd687 AUTOMATIC
 • Steering ca68a9643bbb915d30839040f432af59e679db8cf98e23a4378cbef2ed805059 RHD
 • RefCode: AETV78478625

Other Classic Jaguar V8 Xj Series Cars for Sale

The latest classic Jaguar V8 Xj Series cars for sale

Aetv43176270 1Sponsored Ad
£9,995
 • 27000
 • Transmission 69197354786223e29b85070a0695cc247a4c2b215c743673c2d02e864b4cd687 AUTOMATIC
 • Steering ca68a9643bbb915d30839040f432af59e679db8cf98e23a4378cbef2ed805059 RHD
 • Refcode: AETV43176270
...
20
01283599698
View details
Aetv64919459 1Sponsored Ad
2000
£4,995
 • 89350
 • Transmission 69197354786223e29b85070a0695cc247a4c2b215c743673c2d02e864b4cd687 AUTOMATIC
 • Steering ca68a9643bbb915d30839040f432af59e679db8cf98e23a4378cbef2ed805059 RHD
 • Refcode: AETV64919459
...
47
07845600278
View details
Aetv12852047 1Sponsored Ad
2002
£9,995
 • 53254
 • Transmission 69197354786223e29b85070a0695cc247a4c2b215c743673c2d02e864b4cd687 AUTOMATIC
 • Steering ca68a9643bbb915d30839040f432af59e679db8cf98e23a4378cbef2ed805059 RHD
 • Refcode: AETV12852047
...
50
07845600278
View details

The latest classic Jaguar V8 Xj Series cars for sale